21 TT “PROBLEMIST UKRAJINY”, C28-ii-2018


21 TT “ПРОБЛЕМІСТ УКРАЇНИ”
21 TT “PROBLEMIST UKRAJINY”
21-й тематичний конкурс мініатюр «Проблеміст України» - 2018
Редакція часопису «Проблеміст України» оголошує тематичний конкурс складання
мініатюр у трьох розділах.
Оригінальні мініатюри надсилати до 28.02.2018 р. на електронну адресу Миколи
Чернявського:
Переможці у кожному із розділів запропонують тему наступного конкурсу і
присуджуватимуть його. Просимо дотримуватись цього положення. Підсумки будуть
опубліковані в часописі «Проблеміст України» і на сайті гросмейстера В.Копила:
Будемо вдячні за надсилання також опублікованих задач на цю тему.
Творчих удач!
  
21 TT “Problemist Ukrajiny” (The Problemist of Ukraine) – 2018
«Problemist of Ukraine» announces a tourney in three sections for miniatures presenting the
below themes.
Original problems are to be sent before 28.02.2018, to Mykola Chernyavskyy:
In each of the sections, the winner will then propose a theme for the next tourney and judge it.
Please abide by this requirement. Results will be published in the journal "Problemist
Ukrajiny” and at website of Grandmaster V. Kopyl: http://www.chess-kopyl.com.ua/.
We will also be thankful for sending us published problems presenting the themes.
We wish you success in your creative work!

21-й тематический конкурс миниатюрПроблемист Украины» - 2018
Редакция журнала «Проблемист Украины» объявляет тематический конкурс
составления миниатюр в трех разделах.
Срок присылки задачдо 28.02.2018 г. Оригинальные произведения посылать
Николаю Чернявскому на электронную почту:
Победители в каждом из разделов предложат тему следующего конкурса и будут
присуждать его. Просим придерживаться этого положения. Итоги будут опубликованы
в журнале «Проблемист Украины» и на сайте гроссмейстера В.Копыла:
Будем благодарны также за присылку опубликованных задач на эти темы.
Творческих удач!

Теми 21 ТТ «Проблеміст України»
Themes of 21th ТТ of Problemist Ukrainy
Темы 21 ТТ «Проблемист Украины»
† Пам’яті Роберта Лінкольна † Robert Lincoln in Memoriam † Памяти
Роберта Линкольна
Двоходівки. Корекція у грі чорного ферзя.
Twomovers. Correction in the game of black queen.
Двухходовки. Коррекция в игре черного ферзя.

Judge: Mykola Chernyavskyi (Ukraine)

Триходівки. Тема: Найдовший хід по найдовшій діагоналі.
Найдовший хід білого ферзя або слона – з кута в кут (незалежно на якому
ході). Є 4 такі можливості одним ходом: з a1 на h8, з h8 на a1, з h1 на a8, з a8
на h1.
Threemovers. Theme: The longest move across the longest diagonal.
The longest course of the white queen or white bishop - from corner to corner
(regardless of what course). There are 4 possibilities one move: from a1 to h8,
from h8 to a1, from h1 to a8, from a8 to h1.
Трехходовки. Тема: Самый длинный ход по самой длинной диагонали.
Самый длинный ход белого ферзя или слона - из угла в угол (независимо на
каком ходе). Существует 4 такие возможности одним ходом: с a1 на h8, с h8
на a1, с h1 на a8, с a8 на h1..
У наведених прикладах тематичні ходи виділені жирним шрифтом.
In the examples given, thematic moves are shown in bold.
В приведенных примерах тематические ходы выделены жирным
шрифтом.

Judge: Petraśin Petraśinović (Serbia)

Багатоходівка. Перехресний шах.
Мініатюра за # 4 (або більше) ходів щонайменше з трьома перехресними
шахами. Матуючий хід може бути одним з тематичних ходів.
Пріоритет матимуть задачі з більш ніж трьома перехресними шахами і з
мінімальним числом взять в тематичних ходах.
Moremover. Theme: Cross-checks.
Description: #4-N, with at least 3 consecutive checks. The mating move may be
one of the thematic moves.
Special consideration will be given to entries with more than 3 consecutive
checks, and also to entries with minimal amount of captures in the thematic
moves.
Многоходовка. Перекрестный шах.
Миниатюра в #4 (или более) ходов по меньшей мере с тремя
перекрёстными шахами. Матующий ход может быть одним из
тематических ходов.
Приоритет будут иметь задачи с более чем тремя перекрёстными шахами и
с минимальным числом взятий в тематических ходах.

У наведених прикладах тематичні ходи виділені жирним шрифтом.
In the examples given, thematic moves are shown in bold.
В приведенных примерах тематические ходы выделены жирным
шрифтом.

Judge: Ingemar Lind (Sweden)