8 TT Problemist Ukrainy, C 31 X 2013


Шановні друзі!
Dear chess friends!
Дорогие друзья!

8 TT “PROBLEMIST UKRAINY

8-й тематичний конкурс мініатюр «Проблеміст України» - 2013
Редакція часопису «Проблеміст України» оголошує тематичний конкурс складання мініатюр у трьох розділах.
Оригінальні мініатюри надсилати до 1.11.2013 р. на адресу:
79070, Львів-70, абонем. скринька 7270. М.Чернявський, або на електронну адресу: tschern@mail.lviv.ua
Переможці у кожному із розділів запропонують тему наступного конкурсу і присуджуватимуть його. Підсумки будуть опубліковані в часописі «Проблеміст України» і на сайті гросмейстера В.Копила: http://www.chess-kopyl.com.ua/.
Будемо вдячні за надсилання також опублікованих задач на цю тему.
Творчих удач!

8 TT “PROBLEMIST UKRAINY” (The Problemist of Ukraine) – 2013 announces a tourney in three sections for miniatures presenting the below themes.
Original problems are to be sent before 1.11. 2013, to M. Chernyavskyy, P.O. Box 7270, Lviv-70, 79070 Ukraine, or by email to tschern@mail.lviv.ua
In each of the sections, the winner will then propose a theme for the next tourney and judge it. Results will be published in the journal "Problemist Ukraine and at WEB-site grandmaster V. Kopyl: http://www.chess-kopyl.com.ua/.
We will also be thankful for sending us published problems presenting the themes.
We wish you success in your creative work!


8-й тематический конкурс миниатюр “Проблемист Украины» - 2013
Редакция журнала «Проблемист Украины» объявляет тематический конкурс составления миниатюр в трех разделах.
Срок присылки задач – до 1.11.2013 г. Оригинальные произведения посылать по адресу: 79070, Львов-70, абонем. ящик 7270. Н.Чернявский, или по электронному адресу: tschern@mail.lviv.ua
Победители в каждом из разделов предложат тему следующего конкурса и будут присуждать его. Итоги будут опубликованы в журнале «Проблемист Украины» и на сайте гроссмейстера В.Копыла: http://www.chess-kopyl.com.ua/.
Будем благодарны за присылку также опубликованных задач на эти темы.
Творческих удач!

Теми 8 ТТ «Проблеміст України»
Theme of 8 TT “Problemist Ukrajiny
Темы 8 ТТ «Проблемист Украины»

Двоходівки. Тема Салазара: 1. A? 1...a 2.B#, 1.B! 1...a 2.A#.
Two-mover. Salazar theme:  try 1. A? 1...a 2.B#, solution 1.B! 1...a 2.A
Двухходовки. Тема Салазара: 1. A? 1...a 2.B#, 1.B! 1...a 2.A#.

Judge: Zoltan Labai (Slovakia)

Examples:

Karol Mlynka
1184  Praca, 1993
 [5B2/Kp5R/8/k2S4/8/1B6/8/8]
2#                                5 + 2

   1.Rc7?  
1...Kb5 2.Rc5#
1...b6!

   1.Sb6? 2.Rh5#
1...Kb5!

   1.Sb4? A
1...Kb5 a 2.Rh5# B
1...b5  2.Sc6#
1...b6!

 1.Rh5! B 2.Sb6#
1...Kb5 a 2.Sb4# A
1...b5  2.Bb4#


Zoltan LABAI
Magadanska Pravda, 1999
 [8/8/7R/8/8/1R3K2/5P2/2B1b1k1]
    2#                                5+2

    1.Be3? A  
1....Bxf2 a 2.Rb1# B
1...Be1~ !

 1.Rb1! B
1...Bxf2 a 2.Be3# A
1...Be1~  2.Bd2#
1...Kf1    2.Rh1#

Zoltan LABAI
Smena, 2001
 [6/R1/8/6pq/7k/8/2Q2S1K/8/8]
     2#                                 4+3

    1.Qf6? 2.Qb4#
1....Qg5 2.Qxg5#
1....Qf4 2.Qxg6#
1....g5!

    1.Rh8? A
1...Qxh8 a 2.Qxh8# B
1...Qh7 2.Rxh7#
1....g5!

 1.Qh8! B
1...Qxh8 a  2.Rxh8# A
1...Qh7 2.Qxh7#


Триходівки. Вступним ходом чорному королю додатково надається не менше, ніж два вільних поля.
Перевага буде віддана задачам, у яких кожний із варіантів розв’язки буде відповідати певному відданому вільному полю.
Treemovers. A key move gives black king at least two additional flights.
Preference will be given to tasks in which each of the options will fit certain solutions committed to the free field.
Трехходовки. Первым ходом чёрному королю дополнительно предоставляется не менее двух свободных полей.
Приветствоваться будут те задачи, у которых каждый из вариантов решения будет соответствовать определённому свободному полю, предоставленному чёрному королю.

Judge: Ferhat Karmil (Turkey).

Examples:

  Shinkman, William Anthony
  Checkmate, Dec 1901
 [2R5/3K2k1/8/p7/3P4/8/6p1/1Q6]
  4+3                                     #3

1.Rc2!!
1… g1Q 2.Qxg1+

Ferad Kakabadze (Ferhat Karmil)
 Шахматы, 1987
[Q7/8/2K5/8/1k6/1p6/8/3S4]
   3+2                                   3#

1. Qh8! Ka4 2. Qc3 b2 3. Nxb2#
                    2... Ka3 3. Qa5#
1... Ka3 2. Kb5 b2 3. Qxb2#
1... Ka5 2. Kc5 Ka6 3. Qa8#

Багатоходівки. N= 4-8. Обхідний маневр Ерлена.
Moremovers. N= 4-8. Herlin- manoeuvre.
Многоходовки. N= 4-8. Обходной маневр Эрлена.

Judge: Mykola Chernyavskyy (Ukraine)

Examples:

T.Herlin
La Palamede 1845
[2S5/8/k2K4/8/p1PB4/P7/8/8]
   5+2                                       #4
1. Kc7! Ka5 2.Bf6 Ka6 3.Bd8 Ka5 4.Kb7#

G.Braun
Schweizerische Schachzeitung, 1977
 [8/8/K7/1R6/kb6/1p6/1P6/1B6]
   4+3                                        #8
1. Rg5! B- 2.Rg4 Bb4 3.Be4 B- 4.Bc6#

F. Palatz
Die Schwalbe, 1933, version
 [8/5S2/8/3R4/8/6p1/6p1/4K1k1]
   3+3                                    #6
1.Rd8! Kh1 2.Rh8+ Kg1 3.Sh6 Kh1 4.Sf5+ Kg1 5.Sh4 Kh1 6.Sf3#Підсумки/Publication / Итоги:
http://www.chess-kopyl.com.ua/