Suomen Tehtäväniekat Facebook Composing Tourney 2013, C 31 X 2013

Suomen Tehtäväniekat Facebook Composing Tourney 2013

Theme: Stationary white queen
Group A for orthodox mates in 2 moves
Group B for orthodox helpmates in 2 moves

Theme clarification: One white queen has to be on the board in the initial position. It must not move during the actual play. If the white's first move is a queen promotion, the promoted queen must not move. Queen moves in set play and try play are allowed.

Send your problems to Suomen Tehtäväniekat Facebook Groupwww.facebook.com/SuomenTehtavaniekat not later than the 31th of October 2013. Send a problem as a private message by clicking the Message button and entering the problem as plain text, picture or a document file (PDF recommended). The administrators of the group act as judges of the tourney. They cannot participate.

The three best problems of each group will be published on Suomen Tehtäväniekat Facebook page, so don't miss the opportunity to get lots of visibility for your masterpiece. And please like the group, if you do not already do so. Good luck!

See the attached picture for an example starting point.

=========

Suomen Tehtäväniekat Facebook Laadintakilpailu 2013

Teema: Liikkumaton valkoinen kuningatar
Ryhmä A oikeaoppisille kahden siirron mateille
Ryhmä B oikeaoppisille kahden siirron apumateille

Teeman tarkennus: yksi valkoinen kuningatar tulee olla laudalla alkuasemassa. Se ei saa liikkua ratkaisun aikana. Jos valkoisen ensimmäinen siirto on korotus kuningattareksi, korotettu kuningatar ei saa siirtyä. Kuningatarsiirrot esipelissä ja houkutuspelissä ovat sallittuja.

Lähetä tehtäväsi Suomen Tehtäväniekkojen Facebook ryhmälle viimeistään lokakuun 31. päivä 2013. Tehtävät tulee lähettää yksityisenä viestinä klikkaamalla Viesti-painiketta ja antamalla tehtävän joko pelkkänä tekstinä, kuvana tai tiedostossa (mieluiten PDF-formaatissa). Ryhmän ylläpitäjät toimivat kilpailun tuomareina. He eivät voi osallistua kilpailuun.

Kolme parasta tehtävää kummassakin ryhmässä julkaistaan Suomen Tehtäväniekkojen Facebook-sivulla, joten käytä hyväksesi mahdollisuus saada paljon näkyvyyttä mestariteoksellesi. Ja tykkääthän ryhmästä, jos et sitä ole aikaisemmin tehnyt. Onnea laadintaan!

Oheisessa kuvassa esimerkkiskeema laadinnan lähtökohdaksi.