7th TT Problemist Ukrainy, C 30 VI 2013


Шановні друзі!
Dear chess friends!
Дорогие друзья!

7 TT “PROBLEMIST UKRAINY

7-й тематичний конкурс мініатюр «Проблеміст України» - 2013
Редакція часопису «Проблеміст України» оголошує тематичний конкурс складання мініатюр у трьох розділах.
Оригінальні мініатюри надсилати до 1.07.2013 р. на адресу:
79070, Львів-70, абонем. скринька 7270. М.Чернявський, або на електронну адресу: tschern@mail.lviv.ua
Переможці у кожному із розділів запропонують тему наступного конкурсу і присуджуватимуть його. Підсумки будуть опубліковані в часописі «Проблеміст України» і на сайті гросмейстера В.Копила: http://www.chess-kopyl.com.ua/.
Будемо вдячні за надсилання також опублікованих задач на цю тему.
Творчих удач!

7 TT “PROBLEMIST UKRAINY” (The Problemist of Ukraine) – 2013 announces a tourney in three sections for miniatures presenting the below themes.
Original problems are to be sent before 1.07. 2013, to M. Chernyavskyy, P.O. Box 7270, Lviv-70, 79070 Ukraine, or by email to tschern@mail.lviv.ua
In each of the sections, the winner will then propose a theme for the next tourney and judge it. Results will be published in the journal "Problemist Ukraine and at WEB-site grandmaster V. Kopyl: http://www.chess-kopyl.com.ua/.
We will also be thankful for sending us published problems presenting the themes.
We wish you success in your creative work!


7-й тематический конкурс миниатюр “Проблемист Украины» - 2013
Редакция журнала «Проблемист Украины» объявляет тематический конкурс составления миниатюр в трех разделах.
Срок присылки задач – до 1.07.2013 г. Оригинальные произведения посылать по адресу: 79070, Львов-70, абонем. ящик 7270. Н.Чернявский, или по электронному адресу: tschern@mail.lviv.ua
Победители в каждом из разделов предложат тему следующего конкурса и будут присуждать его. Итоги будут опубликованы в журнале «Проблемист Украины» и на сайте гроссмейстера В.Копыла: http://www.chess-kopyl.com.ua/.
Будем благодарны за присылку также опубликованных задач на эти темы.
Творческих удач!

Теми 7 ТТ «Проблеміст України»
Theme of 7 TT “Problemist Ukrajiny
Темы 7 ТТ «Проблемист Украины»

Двоходівки. Чорна корекція.
Two-mover. Black correction.
Двухходовки. Черная коррекция.

Judge: О.Dashkovskyy (Ukraine)

Examples:

О. Dashkovskyy
Smena, 1994

        
      #2                                    3+4

1…   hxg6  h5   2.Qh1  Qh5#.
1.Qd7? hxg6   2.Qh3#,  1…h ~ !
1.Qe5? hxg6   2.Qh2#,  1…Rd8+!
1.Qd4!
1…R ~ 2.Qxg7#, 1…Rd8 2.Qxd8#,
1…h ~  2.Rh6#,  1...hxg6 2.Qh4#.
 
О. Dashkovskyy
Cherkasskyj kraj, 2011

     #2                                    3+4

1.Qe4? h3! 
1.Qf2!
1…B ~ 2.Qg2#, 1…Bh3 2.Qe2#,
1…Kh3 2.Qf3#,  1…h3 2.Qg3#.


Триходівки. Після вступного ходу у чорного короля не менше п’яти ходів. Одинакові відповіді білих на різні ходи чорного короля допустимі, однак перевага віддається різноманітності варіантів.
Treemovers. After the first White's move Black King has at least five flights. The same White's answer to the different moves of Black King is permitted, but variety of variations is preferred.
Трехходовки. После вступительного хода чёрный король имеет не менее пяти ходов. Одинаковые ответы белых на различные ходы чёрного короля допустимы, но разнообразие вариантов предпочтительно.

Judge: Victor Aberman (USA).

Examples:

Victor Aberman
ChessStar.com, XII, 2010
  5+2                                           #3

1.Qb4! - 2.Qxd6+ Kxe8 3.Qd8#, 1…Kc8 3.Qc7#
1...Ke7 2.Qxd6+ Kxe8 3.Qd8#
1...Ke6 2.Qxd6+ Kf5 3.Qf6#
1...Kc6 2.Sf6 d5 3.Qb6#
1...Kc8 2.Qb5 d5 3.Sd6#
1...Kxe8 2.Qb7 d5/Kf8 3.Qf7#.


Victor Aberman
after V.Ivanov & N.Shishkin
http://www.yacpdb.org/?id=152685


   5+1                                         3#

A. Diagr.
B. +BPd3

A:
1.Sf6! 
    1...Kf5 2.Qe7 Kf4 3.Qe4#
    1...Kxf6 2.Qe4 Kf7 3.Qe7#
    1...Kxd6 2.Re2 Kc5 3.Qd5#
    1...Ke6 2.Rg5 Kxd6 3.Qd7#
    1...Kd4 2.Qd5+ Ke3 3.Qe4#  
                         2...Kc3 3.Se4#

B:
1.Sc3! Kf5/Kf6 2.Qd5+ - Kf6/d2 3.Se4#, 
                                         2...Kf4 3.Qe4#
    1...Ke6/Kxd6 2.Rg6+ Ke5/Kf5 3.Qe4#
    1...Kd4 2.Qe4+ Kc5 3.Qd5#, 
                       2...Kxc3 3.Qb4#.


Багатоходівки. Перетворення чорного і білого пішака, при цьому одне – слабке перетворення.
Moremovers. N >= 4, where both white and black promote a pawn during the solution. At least one of these promotions must be a minor promotion.
Многоходовки. Превращение черной и белой пешки, при этом одно – слабое превращение.

Judges: Ingemar Lind (Sweden) & Ferhat Karmil (Turkey)

Examples:

Allan Werle
Tidskrift for Schack 1945

   2+2                                          #4
1. e8R! (2. Rh8) d1S+ 2. Kg3 Se3 3. Rxe3 Kg1 4. Re1# (1. e8Q? ... 3. Qxe3 stalemate)


Mirko Degenkolbe & Steven Dowd
Springaren 2011
   3+4                                            #8
1. Bc6 Kh2 2. e8Q g1S+ 3. Ke3 g2 4. Qe5+ g3 5. Qb2 Kh3 6. Kf4 Se2+ 7. Qxe2 Kh2/Kh4/g2 8. Qxg2/Qg4/Qh5#


Підсумки / Publication / Итоги: