Olympiya Dunyasi 2011, C 20 X 2011

Olimpiya dünyası 2011
(+=, #2, #3, N#)
Azərbaycan Milli Olimpiya komitəsinin mətbuat orqanı olan “Olimpiya dünyası” qəzeti şahmat bəstələrinin tərtibi üzrə beynəlxalq yarışlar keçirir.
Şahmat guşəsi həftədə bir dəfə, çərşənbə axşamı və ya cümə günləri işıq üzü görür. 
Orijinal bəstələri guşənin aparıcısı və yarışın təşkilatçısı İlham Əliyevə (Sumqayıt) göndərmək lazımdır. 
E-mail: ilhamaliev@mail.ru 
Bəstələrin son göndəriş günü: 20.10.2011. 
Sizə 2011-ci il üçün yarışların hakimlərini təqdim edirik: 
+= (etüdlər) - Andrey Selivanov (Rusiya) 
#2 (İkigedişli) – Kənan Vəlixanov (İmişli)
#3 (Üçgedişli) - Aleksandr Melniçuk - Rusiya),
#N (çoxgedişli) - Aleksandr Sıqurov (Rusiya)

Informaltourney "ОLIMPIYA DUNYASI 2011 (studies, #2, #3, N#) 
The newspaper " Оlimpiya dunyasi " (body of National Olympic Committee of Azerbaijan) announces an International Composing Tourney 
(studies- Judge: Andrey Selivanov (Russia),
#2- Judge: Kenan Velikhanov (Azerbaijan),
#3 -Judge-Aleksandr Melnichuk (Russia),
N# - Judge: Aleksandr Sygurov (Russia)
"Оlimpiya dunyasi- 2011". No set theme. In problems of the publication and awards are sent only on the e-mail of authors. Closing date - 20.10.2011. 
Send to: Ilham Aliev (Azerbaijan) ilhamaliev@mail.ru
Рубрика шахматной композиции газеты "Оlimpiya dunyasi" (орган Национального Олимпийского Комитета Азербайджана, тираж 5000)
проводит годовой конкурс по составлению задач (этюды, #2, #3, N#) за 2011 год.

Ведущий рубрики и организатор Ильгам Алиев (Азербайджан).
Судьи: этюды - Андрей Селиванов (Россия),
#2 – Кенан Велиханов (Азербайджан), 
#3 – Александр Мельничук (Россия),
N# - Александр Сыгуров (Россия).
Оригинальные задачи присылайте на адрес ilhamaliev@mail.ru . 
Срок присылки - до 20.10.2011.
Публикации задач и присуждение высылаются на Эл- почту авторов.


Award

Olimpiya dunyasi 2011 (studies) AWARD- newspaper No62 (1001) 13-16 September 2013, page 5.